IX Trobada (2018)

La restauració de la vitrina de Sals de Cardona del Museu Martorell (MCNB): 1921-2018

Autors: 
Marta Pérez, Susana Duque, David Fernández, Assumpció Casalod, Andrea Rodríguez , Joan Ramon Aromí, EulàliGarcia-Franquesa i Marc Campeny
Col·lecció / Càrrec: 
Geologia
Resum: 

A la sala de mineralogia-petrologia del Museu Martorell (1882) es localitza una vitrina del 1921 que conté 26 exemplars de sals de la Muntanya de Sal de Cardona.

Imatges: 

Recents intervencions de conservació en dos conjunts documentals de l’MCNB

Autors: 
Beatriz Alonso i Soraya Martínez
Col·lecció / Càrrec: 
Biblioteca
Resum: 

Descripció de les intervencions en el camp de la conservació preventiva i la restauració dutes a terme en la col·lecció de Llibre Antic i en l’Arxiu Històric del Museu de Ciències Naturals de Barce

Imatges: 

El projecte MINVACAT, Mol·luscs INVAsors de CATalunya, 2018: on som i què hem après?

Autors: 
Joaquín López-Soriano i Sergio Quiñonero
Col·lecció / Càrrec: 
Mol·luscs
Resum: 

A les Jornades del 2016 vam presentar per primera vegada al gran públic el nostre projecte MINVACAT (Mol·luscs Invasors de Catalunya).

Imatges: 

Conferència convidada: La Societat Catalana de Lepidopterologia. 40 anys de recerca lepidopterològica

Autors: 
Francesc Vallhonrat i Jordi Dantart
Col·lecció / Càrrec: 
Societat Catalana de Lepidopterologia
Resum: 

Es commemoren els 40 anys de la fundació de la Societat Catalana de Lepidopterologia.

Imatges: 

Banyarriquers (Coleoptera, Cerambycidae) al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac

Autors: 
Sergi Trócoli
Col·lecció / Càrrec: 
Artròpodes
Resum: 

S’inventarien les espècies de Banyarriquers (Coleoptera, Cerambycidae) presents al parc natural de Sant Llorenç del Munt, comentant la seva biologia i fenologia, fent especial menció  a noves citac

Imatges: 

Una nova subespècie de Zariquieya troglodites (Coleoptera, Carabidae)

Autors: 
Eduard Vives i Jordi Comas
Col·lecció / Càrrec: 
Artròpodes
Resum: 

El gènere Zariquieya Jeannel, 1924, va ser descrit per incorporar Zariquieya troglodites Jeannel, un caràbid Peterostichini subterrani, col·lectat en unes poques cavitats gironine

Imatges: