Política de privacitat

Objectiu

L’Associació d’Amics del Museu de Ciències Naturals de Barcelona (l’ "Associació") es compromet a protegir la privacitat de tots els usuaris que accedeixen al seu lloc web, https://amicsnat.cat/. Els continguts del web són propietat de l’Associació que els opera, llicencia i controla.

L’usuari pot navegar i usar el web sense haver de donar cap informació personal. L’Associació només té accés a les dades personals que han estat proporcionades voluntàriament per l'usuari mitjançant els formularis habilitats o havent contactat directament amb el Associació per correu electrònic o altres mitjans publicats al mateix web.

Si el lloc web recull dades personals mitjançant galetes, l’usuari n'és informat adequadament per la Política de galetes i, quan cal, per qualsevol altre mitjà requerit legalment.

Aquest document estableix la Política del Associació amb relació a com es processen les dades personals recollides al lloc web. L’ús del web implica que l’usuari accepta les declaracions de la Política de privacitat i que les seves dades personals siguin tractades com aquí s’indica. Aquesta Política de privacitat només s’aplica al lloc web de l’Associació i no als llocs web als quals aquest pot redireccionar.

Control de dades

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell d'Europa, de 27 d'abril de 2016, relatiu a l protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure curculació d'aquestes dades, l’usuari queda informat que les dades personals recollides a través d’aquest lloc web esdevindran part d’un arxiu propietat de l’Associació d’Amics del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, amb adreça corporativa a plaça Leonardo da Vinci, 4-5, 08019 Barcelona (Espanya).

Finalitat de la recollida de dades personals

Les dades personals que l'usuari dona al Associació quan s'hi posa en contacte a través del lloc web o per correu electrònic són emprades per assignar una autoria apropiada a la voluntat de ser-ne soci i mantenir la comunicació dreivada de l'activitat de l'Associació.

Les dades d’identificació personal que es recullen a través dels nostres serveis s’utilitzen exclusivament per exercir un control positiu sobre els drets dels socis i dels continguts aportats pels usuaris del web.

Les dades personals no es comparteixen amb empreses, organitzacions o persones físiques alienes a l’Associació. Excepcionalment, aquesta informació es comparteix per:

 • Complir qualsevol requisit previst a la legislació aplicable o per atendre qualsevol requeriment d’un òrgan administratiu o judicial.
 • Detectar o impedir qualsevol frau o incidència tècnica, tant de seguretat com en el marc de la investigació de possibles infraccions, o actuar en aquests supòsits.
 • Protegir els drets, els béns o la seguretat del web de l’Associació, dels seus usuaris o del públic en general de la manera que ho exigeixi o ho permeti la legislació aplicable.

Qualsevol altre propòsit es comunica a l'usuari abans de processar les dades personals.

Transferència a terceres parts

L’Associació no comparteix les dades personals dels usuaris amb terceres parts, ni preveu transferència a tercers països, excepció feta que:

 • Sigui consistent amb els termes i les condicions de la Política de privacitat.
 • L’usuari consenti la transferència.
 • Sigui necessari per complir obligacions legals de l’Associació.

Mesures de seguretat

Les dades dels usuaris són tractades amb màxima confidencialitat i en compliment de les mesures de seguretat aplicables. L’Associació adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en el processament de les dades personals. L’Associació disposa dels mecanismes necessaris per prevenir qualsevol accés no autoritzat a les dades, com també robatoris, modificacions o pèrdues d'aquestes.

Confidencialitat

En compliment de les regulacions vigents, l’Associació assumeix la seva obligació de mantenir en secret, desar i conservar de forma confidencial les dades referides.

Dades de terceres parts

En cas que l'usuari proporcioni dades de terceres parts ha de garantir que ha obtingut el consentiment previ d'aquesta tercera part i que l'ha informat de les condicions i els propòsits d'ús de les seves dades per part de l’Associació.

Qualitat de les dades

Les dades que proporcioni l'usuari han de ser rigoroses i fiables. L'usuari també té l’obligació de notificar l’Associació els canvis que s'hi produeixin respecte a les dades proporcionades a fi de mantenir-les actualitzades.

Drets sobre les dades

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades les persones interessades tenen els següents drets:
 • Dret a sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a la persona interessada.
 • Dret a sol·licitar la rectificació o supressió de les dades.
 • Dret a sol·licitar la limitació des seu tractament.
 • Dret a oposar-se al seu tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades.

Aquests drets estan descrits a http://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/RGPD/novetats/#bloc7

L'usuari pot exercir en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a les dades processades d’acord amb la legislació actual. Per fer-lo efectiu pot enviar una comunicació on especifiqui quin dret vol exercir a amicsmcnb@gmail.com, amb una còpia adjunta del seu document d’identitat.

L’Associació només conserva les dades de l'usuari durant el període de temps necessari per acomplir els propòsits anunciats. Quan les dades personals no són necessàries per a aquests propòsits, si la llei aplicable no regula res en contra, queden bloquejades.

Actualització de la Política de privacitat

Sempre que no contravingui la legislació aplicable, el Associació pot modificar i actualitzar la Política de privacitat en qualsevol moment sense avís previ a l'usuari. L'usuari és animat a revisar la Política de privacitat a fi d’estar al corrent dels canvis que s’hi puguin produir.