Membres honoraris

 

Els membres honoraris són persones físiques o jurídiques que es distingeixen per la seva col·laboració i el seu recolzament professional en l'assoliment dels objectius fundacionals de l'Associació.

El seu nomenament, a proposta de la Junta Directiva, s'aprova a l'Assemblea General.

Les següents persones són membres honoraris de l'Associació d'Amics del Museu de Ciències Naturals de Barcelona:

 • Xavier Alamany Sesé
 • Xavier Bellés Ros
 • Raimon Bergós Civit
 • Marina T. Blas Esteban
 • Oleguer Escolà i Boada
 • Ramon Frigola i Sanz (1927-2017)
 • Enric Gadea Buisan (1923-2013)
 • Mª Dolores Gallego Fernández
 • Marta Goula Goula
 • Manuel Masoliver Pons
 • Joaquim Mateu Sanpere (1921-2015)
 • Roser Nos Ronchera (1924-2018)
 • Perico Pastor Bodmer
 • Maria Rambla Castells
 • Jordi Ribes Rius (1930-2016)


Soci honorari Jordi Ribes acompanyat d'alguns membres de la junta. Foto: J. Vidal