Junta Directiva

 

L’Assemblea General Ordinària va ratificar el càrrecs de la Junta Directiva per quatre anys (2021-2024):

  • President: Joan Carles Senar Jordà
  • Vicepresident: Jaume Gallemí Paulet
  • Secretari: Cristòfol Jordà Sanuy
  • Tresorera: Marta Gómez Puigvert
  • Vocal: Neus Brañas Valcárcel 
  • Vocal: Marc Campeny Crego