Junta Directiva

 

L’Assemblea General Ordinària va ratificar el càrrecs de la Junta Directiva per quatre anys (2018-2021):

            President:          Cristòfol Jordà Sanuy

Vicepresident:     Joan Carles Senar Jordà

Secretari:            Francesc Uribe Porta

Tresorera:           Marta Gómez Puigvert

Vocal:                  Carles Crespo Mera
            
Vocal:                  Jaume Gallemí Paulet

Vocal:                  Salvador Filella Cornadó