Formulari d'inscripció

Dades personals
En compliment del Reglament General de Protecció de Dades i amb coneixement de la Política de Privacitat de l’Associació d’Amics del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, consento en proporcionar les dades personals que m’han sol·licitat per incorporar-me a aquesta Associació com a membre de ple dret. El meu consentiment es dona amb la condició que aquestes dades personals siguin d’ús exclusiu de l’AAMCNB en el seu àmbit d’activitat social i que no siguin cedides a tercers ni transferides a tercers països sense el meu consentiment. En el futur, per modificar les dades de contacte, donar-me de baixa del servei de comunicació o de la pròpia base de dades podré sol·licitar-ho a l’adreça amicsmcnb@gmail.com o per correu postal a Pl. Leonardo da Vinci, 4-5, 08019 Barcelona