Suport a projectes científics

 

L’Associació ha adquirit el compromís de recolzar els programes de conservació i recerca del Museu. Ho fa donant suport a la realització de projectes concrets, coordinant i incentivant l’activitat dels col·laboradors experts i voluntaris que presten els seus serveis al Museu en la tasca científica de recol·lectar, conservar, documentar, estudiar i divulgar les col·leccions d’història natural. Alguns dels projectes del Museu que han rebut suport dels Amics són:

Documentació i conservació de les col·leccions

Les col·leccions allotjades al Museu contenen 1,2 milions d’unitats de registre (la xifra d’exemplars és molt més elevada) i són un testimoni científic cabdal del nostre patrimoni natural. El seu valor és inmens per fer avançar el coneixement de la diversitat natural. Són una base de dades única de la presència i distribució d’espècies en el territori.

Foto: Jordi Vidal

Recerca sobre la fauna cavernícola

La fauna cavernícola és un actiu important de la biodiversitat, i la bioespeleologia és un àmbit en el que el Museu té una llarga trajectòria i un reconegut prestigi. Aquesta recerca permet contribuir a la  conservació de coves com a ecosistemes preservats que no han estat alterats pel canvi climàtic i els homes.


Foto: Jordi Vidal

Recerca sobre ecologia evolutiva de les aus

L’estudi de l’organització social i de les estratègies de supervivència de les aus, en combinació amb factors morfològics, fisiològics i genètics individuals estableix una base predictiva. Permet detectar canvis en les poblacions naturals sotmeses a estrès ambiental, i pot servir d’indicador de la degradació del medi.