Recents intervencions de conservació en dos conjunts documentals de l’MCNB

Autors: 
Beatriz Alonso i Soraya Martínez
Col·lecció / Càrrec: 
Biblioteca

Descripció de les intervencions en el camp de la conservació preventiva i la restauració dutes a terme en la col·lecció de Llibre Antic i en l’Arxiu Històric del Museu de Ciències Naturals de Barcelona.