La nova col·lecció de Briozous del Museu

Autors: 
Teresa Madurell i Mikel Zabala
Col·lecció / Càrrec: 
Invertebrats no Artròpodes

Malgrat la seva ubiqüitat i diversitat, Els Briozous són un dels Phylla d’invertebrats marins més desconeguts del gran públic. Entre els especialistes, la briofauna mediterrània es considerava ben coneguda gràcies als nombrosos estudis realitzats des del segle XIX i que es reflecteixen a les col·leccions de Museus com el MCNB. Tanmateix, els nous avenços tecnològics en genètica i  microscòpia electrònica (SEM) han descobert l’existència de nombroses noves espècies amagades dins de les antigues, posant en evidència les limitacions de les mostres als museus, que hauran de ser revisades. En l'era de les plataformes tecnològiques, probablement l'aportació més útil per actualitzar el coneixement dels briozous de la Mediterrània consistiria a generar col·leccions d’imatges SEM precises, basades en material recent, ben documentat i referenciat geogràficament. Amb aquest propòsit neix el projecte de la col·lecció de referència de briozous de la Mediterrània Occidental del MCNB, un projecte en construcció amb l'objectiu de compartir dades amb un públic global.