Relacions ecològiques entre la taxocenosi de Papilionoidea (Hexapoda: Lepidoptera) i la vegetació del Montseny

Autors: 
Albert Masó i Javier Romero
Col·lecció / Càrrec: 
Artròpodes

Se sol afirmar que la vegetació condiciona el poblament dels lepidòpters, però el Dr. Margalef considerava que no s’havia demostrat de forma concloent i, en tot cas, no s’havien fet estudis que determinessin quins són els trets que exerceixen aquest condicionament. Els càlculs estadístics de les nostres dades de les 5 zones prospectades mostren que les anàlisis de correspondències de les papallones i les plantes difereixen sensiblement; l’afinitat entre zones segueix patrons diferents i tampoc hi ha cap paral·lelisme entre les proporcions dels grups d’afinitat ecològica que es formen en les espècies de les dues taxocenosi. La diversitat d’ambdues no varia de la mateixa manera entre zones, ans el contrari. Tots aquests resultats ratifiquen la intuïció del Dr. Margalef a l’indicar que la taxocenosi de papallones no té una dependència de la vegetació, descrita en termes de la composició d’espècies i llur abundància. Més aviat dependria d’atributs del paisatge: fragmentació, ombra, humitat, frondositat, insolació o presència de clarianes.