La restauració de la vitrina de Sals de Cardona del Museu Martorell (MCNB): 1921-2018

Autors: 
Marta Pérez, Susana Duque, David Fernández, Assumpció Casalod, Andrea Rodríguez , Joan Ramon Aromí, EulàliGarcia-Franquesa i Marc Campeny
Col·lecció / Càrrec: 
Geologia

A la sala de mineralogia-petrologia del Museu Martorell (1882) es localitza una vitrina del 1921 que conté 26 exemplars de sals de la Muntanya de Sal de Cardona. La degradació del mobiliari degut al pas del temps va generar que a l’interior de la vitrina es donessin unes condicions ambientals adverses per a la conservació dels exemplars que van patir alteracions i un deteriorament significatiu. Per corregir aquest escenari, s’ha portat a terme un projecte de restauració del mobiliari i els exemplars que ha permès recuperar el conjunt expositiu i garantir la seva correcta conservació. El projecte de restauració ha estat cofinançat per l’AAMCNB, la Generalitat de Catalunya i el MCNB.