Banyarriquers (Coleoptera, Cerambycidae) al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l’Obac

Autors: 
Sergi Trócoli
Col·lecció / Càrrec: 
Artròpodes

S’inventarien les espècies de Banyarriquers (Coleoptera, Cerambycidae) presents al parc natural de Sant Llorenç del Munt, comentant la seva biologia i fenologia, fent especial menció  a noves citacions observades durant els últims anys de prospeccions i captures d’aquesta família al parc.