Conferència convidada: La Societat Catalana de Lepidopterologia. 40 anys de recerca lepidopterològica

Autors: 
Francesc Vallhonrat i Jordi Dantart
Col·lecció / Càrrec: 
Societat Catalana de Lepidopterologia

Es commemoren els 40 anys de la fundació de la Societat Catalana de Lepidopterologia. Amb aquest motiu, es presenta una síntesi històrica de la trajectòria de la Societat i de les actuacions  i la contribució que ha dut a terme en el coneixement dels lepidòpters de Catalunya, la península Ibèrica i illes Balears.  En  estreta relació des del començament amb el Museu de Ciències Naturals, l’activitat de la SCL s’ha desplegat en publicacions, sessions científiques, recerques sobre el territori i treballs diversos de lepidopterologia.