Pòster: Reintegració cromática d'un espècimen naturalitzat i estudi de productes:

Autors: 
Marta Artola i Maria Vila
Col·lecció / Càrrec: 
Col·leccions
Les col·leccions d’història natural, han estat poc valorades, accelerant el seu deteriorament i realitzant-se a vegades intervencions amb criteris poc científics.
Un exemple del deteriorament, és la pèrdua de pigmentació de molts espècimens naturalitzats, i al no tenir tant valor científic, mai s’ha arribat a fer un estudi complert on s’analitzi el per què aquestes degradacions apareixen més ràpidament en certes espècies. Tampoc s’ha arribat a establir un producte concret per aquest tipus de pèrdues.
Aquest treball té tres objectius principals:
Estudiar el comportament de certs productes utilitzats en la reintegració cromàtica de taxidèrmies.
Analitzar les possibilitats i limitacions de cada producte, amb la finalitat de poder triar-ne un i aplicar-ho en un cas real d’espècimen decolorat.
Contribuir en el coneixement d’un tipus de restauració poc coneguda i valorada en Espanya, com és la restauració de taxidèrmies i fer un pas en la introducció de la seva reintegració cromàtica.