VIII Trobada (2016)

Els protagonistes del museu: una base de dades per a l’estudi històric i de suport a la gestió patrimonial del museu

Autors: 
Francesc Uribe i Marc Folia
Col·lecció / Càrrec: 
Col·lecció Invertebrats no Artròpodes
Resum: 

Una institució com el MCNB forma part activa de la història de les ciències naturals a Catalunya. Des d’aquest punt de vista és objecte d’estudi acadèmic.

Presentació: 
Imatges: 
Imatge de Jordi Vidal
Imatge de Jordi Vidal

Apunts biogràfics sobre el Dr. Werner Marten (1906-1974). Un savi alemany a Blanes

Autors: 
Cristòfol Jordà
Col·lecció / Càrrec: 
Col·lecció d'Artròpodes
Resum: 

Es dóna a conèixer una primera aproximació a la vida i als treballs d’aquest gran entomòleg –deixeble d’Adalbert Seitz–, que, tot i haver nascut i viscut aquí, és molt poc conegut a casa nostra pel

Presentació: 
Imatges: 
Imatge de Jordi Vidal

Revisió i documentació dels lepidòpters tipus dipositats a la col·lecció del Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Autors: 
Ramon Macià & Dept. d'Artròpodes MCNB
Col·lecció / Càrrec: 
Col·lecció d'Artròpodes
Resum: 

S’ha revisat i documentat la col·lecció d’espècimens dipositats al Museu de Ciències Naturals de Barcelona. La col·lecció està constituïda per 1.113 exemplars tipus, amb un total de 164 tàxons.

Presentació: 
Imatges: 
Imatge de Jordi Vidal

La col·lecció de tipus de coleòpters del Museu de Ciències Naturals de Barcelona, ordenació, catalogació i fotografia

Autors: 
Amador Viñolas i Departament d’Artròpodes MCNB
Col·lecció / Càrrec: 
Col·lecció d’Artròpodes
Resum: 

L'any 2013 es va acabar de revisar, ordenar i documentar la col·lecció de anòbids del Dr. Francesc Español, amb un total 8854 exemplars.

Presentació: 
Imatges: 
Imatge de Jordi Vidal

El projecte MINVACAT: Mol·luscs INVAsors de CATalunya

Autors: 
Joaquín López-Soriano i Sergio Quiñonero
Col·lecció / Càrrec: 
Col·lecció Invertebrats no Artròpodes
Resum: 

Les espècies invasores és una de les principals amenaces per a la biodiversitat mundial i ja és la principal causa d’extincions a escala local en molts ambients insulars i d’aigua dolça.

Imatges: 
Imatge de Jordi Vidal

El orden de las moscas: una aproximación a los dípteros depositados en el Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Autors: 
Jorge Mederos
Col·lecció / Càrrec: 
Col·lecció d'Artròpodes
Resum: 

La evolución y desarrollo de la Entomología en el museo, destaca por la histórica y marcada atención que se ha prestado al estudio del orden Coleoptera, un hecho que se refleja en las extensas cole

Presentació: 
Imatges: 
Imatge de Jordi Vidal

Distribució a Catalunya de Libelloides coccajus (Denis & Schiffermüller, 1769) i Libelloides hispanicus (Rambur, 1842) (Neuroptera, Ascalaphidae)

Autors: 
Josep Joaquim Pérez De-Gregorio, Martí Rondós i Ignasi Romañá
Col·lecció / Càrrec: 
Col·lecció d'Artròpodes
Resum: 

La revisió del material de Libelloides Tjeder, 1972 de les col·leccions del Museu de Ciències Naturals (Zoología) de Barcelona, d´altres col·leccions públiques (MNCN de Madrid) i privades

Presentació: 
Imatges: 
Imatge de Jordi Vidal

Els protagonistes del museu: una base de dades per a l’estudi històric i de suport a la gestió patrimonial del museu

Autors: 
Francesc Uribe i Marc Folia
Col·lecció / Càrrec: 
Patrimoni
Resum: 

Una institució com el MCNB forma part activa de la història de les ciències naturals a Catalunya. Des d’aquest punt de vista és objecte d’estudi acadèmic.

Presentació: 
Imatges: