Ginandromorfs (papallones bisexuals)

Autors: 
Josep Joaquim Pérez De-Gregorio, Ignacio Romañá i Martí Rondós
Col·lecció / Càrrec: 
Col·laboradors del Dept. d'Artròpodes

Els ginandromorfs (del grec gyne, femella, i andros, mascle) són animals que presenten barrejats tant caràcters masculins com femenins. És un fenomen que es produeix en algunes espècies d’aus, crustacis i sobretot insectes (animals de simetria bilateral), i particularment als lepidòpters o papallones.

La causa del ginandromorfisme és una anomalia mitòtica que es produeix durant el desenvolupament del individu i que afecta els cromosomes sexuals. Com a conseqüència, aquell desenvolupa teixits masculins i femenins i característiques físiques d’ambdós sexes. El ginandromorfisme pot ser bilateral (amb una part del cos mascle i l’altra femella) o en mosaic, amb els caràcters sexuals barrejats i amb predomini d’un o altre sexe, detectant-se en tàxons amb acusat dimorfisme sexual. Pot tenir un origen natural (molt rar, afecta al 0’001 % dels individus) o artificial.

Presentació: