El naturalista davant les lleis protectores de la fauna i la flora: com interpretar-les

Autors: 
Albert Orozco
Col·lecció / Càrrec: 
Col·lecció d’Invertebrats no Artròpodes

Amb la intenció d'apropar el Naturalista a la normativa jurídica que ofereix protecció a les espècies de fauna, i més en concret als invertebrats, es comenta la Convenció sobre la Conservació de les espècies migratòries d’animals silvestres (Conveni de Bonn), el Conveni relatiu a la Conservació de la vida silvestre i del medi natural d’Europa (Conveni de Berna) i el Conveni sobre el Comerç internacional d’espècies amenaçades de Fauna i Flora Silvestre (CITES), així com la Directiva Hàbitat de la Comunitat Europea i les diverses lleis estatals i catalanes.
Els gestors mediambientals necessiten conèixer les espècies que gaudeixen d'algun tipus de protecció a fi de dissenyar els Plans de gestió de les àrees naturals a protegir. Són els naturalistes els qui, com a coneixedors de la fauna i capaços de la seva identificació, en la publicació dels seus treballs de camp haurien de fer referència a les espècies observades que es troben incloses en algun dels catàleg que els hi ofereix protecció .
Paraules clau: Normes jurídiques, protecció fauna, invertebrats

Presentació: 
Albert Orozco. Foto: J. Vidal