Avenços en entomologia mèdica: noves estratègies de tractament i profilaxi en pediculosis capitis

Autors: 
Xavier Jeremías
Col·lecció / Càrrec: 
Col·lecció d’Artròpodes

El Pediculus humanus var. capitis, o poll del cap és un insecte anoplur, ectoparàsit hematòfag específic de l’home. Produeix brots semiepidèmics d’infestacions amb preferència als infants, afectant un 9’8% de la població escolar. Per al seu tractament es basa principalment amb l’aplicació de Permetrina tòpica al 1 0 1’5%, i en la retirada de les llèmenes o ous de forma mecànica amb pintes especials per a tal propòsit. En aquesta comunicació es presenta una nova proposta profilàctica consistent amb l’aplicació d’un repel.lent específic per a polls a l’efecte d’evitar les freqüents reinfestacions després d’un correcte tractament. Aquest producte es basa en dissolució hidroalcohòlica del Ester etílic de l’àcid 3-(N-butilacetamino) – propiònic (Repelice ®), primer repel·lent de polls autoritzat a Espanya amb el corresponent Código Nacional de Farmacología.
Paraules clau: Pediculosis, Infestacions, parasitosis, Entomologia mèdica

Presentació: 
Xavier Jeremías. Foto: J. Vidal