Pujalt durant l’Oligocè Inferior

Autors: 
Joan Campreciós
Col·lecció / Càrrec: 
Col·lecció de Paleontologia

El jaciment, del terme municipal de Pujalt (comarca de l´Anoia), va ser una mina per a l´extracció de lignit. És situat a la part superior de l´Oligocè inferior (Estampià).
Interpretació paleoecològica segons els estudis paleontològics:

 • Clima: tropical amb tendència subtropical. Temperatura mitjana de 20ºC
 • Ecosistema: llacunar. Aigües dolces, potser amb una certa salabror, estancades i de curs lent. -Medi acuàtic: cloròfits, gasteròpodes, isòpodes i anèl·lids o larves d’ insectes
  • Marge i proximitats: falgueres, Equisetàcies, Poaceàcies i Salicàcies
  • Crocodilians i Emídids; Ciconiiformes, Sterninae i Galliformes; creodonts i rosegadors
  • Pis de boscos decidus secs: Terebinthales, Sapindales i Urticales
  • Pis d´arbrades i boscos perennifolis: Lilicales, Fagales, Laurales, Terebinthales i Urticales
  • Pis mesoterm: Coniferales i Sapindales. Pis llunyà de la zona lagunar
 • Depredació: mines, canals i mossegades als fòssils vegetals indican la presència d´insectes.

Paraules clau: Paleoecologia, paleontologia, Oligocè inferior, Pujalt, Catalunya, España