Fauna vertebrada del PN de la Serra de Montsant

Autors: 
Joan Barrull i Isabel Mate
Col·lecció / Càrrec: 
Col·lecció de Cordats

La Serra del Montsant (Priorat) és un dels espais naturals més singulars de Catalunya. Els seus valors excepcionals van ser reconeguts pel Parlament de Catalunya el 30 d’abril de l’any 2002, quan es va aprovar la seva declaració com a Parc Natural. L’àrea protegida té una superfície de 9.192 ha, i es troba inclosa dins dels termes dels municipis de La Morera de Montsant, Ulldemolins, Margalef, Cabassers, Cornudella de Montsant, La Vilella Alta, La Vilella Baixa, La Bisbal de Falset, i La Figuera.
Des del any 2003, quan se'ns va encarregar l'estudi de l'Ictiofauna del riu Montsant, hem estat realitzant l'inventari faunístic dels Vertebrats de l'espai natural, amb la producció de quatre informes: Estudi de l’Ictiofauna del riu Montsant (2004), Estudi faunístic dels Micromamífers del Parc Natural de la Serra de Montsant (2005), Estudi faunístic dels Mamífers Carnívors del Parc Natural de la Serra de Montsant (2006) i Atles dels Amfibis i Rèptils del Parc Natural de la Serra de Montsant, disponibles a la secció de Fauna de la Biblioteca digital de la pàgina web del Par Natural de la Serra del Montsant, i l'edició del llibre "Fauna Vertebrada de la Serra de Montsant" (2007), editat per Diputació de Tarragona. Enguany treballem en l'inventari dels refugis i les espècies de Quiròpters presents al Parc i en un estudi sobre alimentació de Mamífers Carnívors.
En la comunicació de la present trobada us presentem la metodologia del treball de camp dut a terme durant aquests darrers cinc anys i els resultats obtinguts.

Joan Barrull i Isabel Mate. Foto: J. Vidal