Inventari bibliogràfic i estudi de camp de la fauna malacològica del Parc Natural de Montserrat

Autors: 
Vicenç Bros
Col·lecció / Càrrec: 
Col·lecció d’Invertebrats no Artròpodes

Es dóna a conèixer l’inventari actualitzat dels cargols terrestres del Parc Natural de Montserrat, amb 73 tàxons. Per complir aquest objectiu ha calgut fer una revisió bibliogràfica de més de 130 publicacions. Alhora, s’ha dut a terme, de forma planificada, un treball de camp en diverses localitats del massís amb representació dels diferents hàbitats, amb l’objectiu de descriure de forma preliminar les comunitats de cargols terrestres de l’àmbit d’estudi. S’han estudiat un total de 342 lots d’espècies i com a resultat se n’han identificat 50. Els cargols terrestres més ben representats han resultat ser Pomatias elegans, Helicigona lapicida, Pseudotachea splendida, Abida polyodon i Otala punctata. Entre les espècies catalogades destaquen, pel fet de ser endemismes d’aquesta part de la Serralada Prelitoral Catalana, Abida secale bofilli, Montserratina bofilliana i Xerocrassa montserratensis. Amb els resultats del treball de camp s’amplia el catàleg faunístic del Parc Natural de Montserrat. Hygromia cinctella, Microxeromagna lowei, Paralaoma servilis i Punctum pygmaeum són noves cites a la zona.
Finalment, es proposen algunes línies de recerca i de conservació sobre l’endemisme Xerocrassa montserratensis, emparat pel Decret 328/1992 d’aprovació del Pla d’espais d’interès natural (PEIN).
Paraules clau: Mollusca, Parc Natural de Montserrat, Biodiversitat, Mol·luscs continentals, Cargols terrestres, Conservació

Presentació: 
Vicenç Bros. Foto: J. Vidal