Les col·leccions de microlepidopters del Museu

Autors: 
J. J. Pérez de Gregorio i Emili Requena
Col·lecció / Càrrec: 
Col·lecció d’Artròpodes

La col·lecció de microlepidòpters del Museu de Ciències Naturals de Barcelona s’inicià l’any 1916 a partir del material que formava part del conjunt de col·leccions entomològiques procedents de la ICHN, de les col∙leccions particulars d’Ignasi de Sagarra i d’Ascensi Codina, Conservador i Naturalista -­‐Agregat del Laboratori d’Entomologia respectivament, i de col∙leccions d’altres naturalistes de la ICHN més o menys vinculats al Museu (Miquel Cuní, Salvador Maluquer, Josep Mª Bofill, Odó Ch. Rosset, Felip Ferrer, Manel Llenas i Pius Font i Quer).     
Entre els anys 1916 i 1936, la col·lecció s’incrementa notablement degut a la recol·lecció generalitzada dels naturalistes del Laboratori d’Entomologia (Sagarra, Codina i Novellas), les aportacions de naturalistes, col·laboradors i personal auxiliar del Museu (Pare llongí Navás, Anna Foix, Antoni Vilarrúbia, entre molts d’altres), i l’adquisició de material extranger comparatiu (Col. Pfüter i Giseelking). Perr manca de bibliografia addient i material comparatiu la major part del material resta inèdit i sense estudi, sols són publicats cinc treballs de Codina i Sagarra al Butlletí de la ICHN i al Boletín de la SACN, fins a la segona meitat del segle XX quan és objecte de consulta esporàdica per part del Prof. Ramón Agenjo que descriu la nova espècie Enolsis userai (Agenjo, 1962, del Montsant i la Serra de Prades).
L'any 1977 comença la nostra tasca de col·laboració amb el Museu que consisteix   en l'ordenació sistemàtica d’algunes famílies i subfamílies; la determinació d’una part d’aquestes famílies; la revisió de les citacions i/o determinacions publicades i l’actualització i aportació de nou material.  La ponència conclou amb l’exposició de la situació actual de les col·leccions de microlpidòpters del Museu.                 
Paraules clau: Microlepidòpter, Ignasi de Sagarra, Ascensi Codina, col·lecció, ordenació, Pyralidae          

J. J. Pérez de Gregorio. Foto: J. Vidal