Nova espècie del gènere Vesperella Dayrem (Coleoptera: Cerambycidae) del Marroc

Autors: 
Sergi Trócoli
Col·lecció / Càrrec: 
Col·laborador del Dept. d'Artròpodes

El gènere Vesperella es va descriure d'Algèria amb l'espècie Vesperella pallida Dayrem, 1933. Posteriorment, al Marroc, es descriu Vesperella maroccana Sama, 2008, de Tizi n'Test. El 2013, una exploració de la zona propera al Jbel Bou Naceur, al circ d'Atchana per membres de l'Emirates Center for Wildlife Propagation, van donar com a resultat la recol·lecció de quatre exemplars d'un estrany cerambícid que ha resultat ser la nova espècie Vesperella taouchgueltana Trocoli, 2023.