Del Jardí Botànic a l’MCNB, tots els passos d’una col·lecció barcelonina d’abelles

Autors: 
Helena Barril Graells
Col·lecció / Càrrec: 
Col·laboradora del Dept. d'Artròpodes

Aquesta presentació resumeix una col·laboració amb el museu des del 2013 en diferents etapes en el projecte “Les abelles silvestres al Jardí Botànic de Barcelona 2013-2015”. Entre el 2016 i el 2018 en moments diferents vaig preparar les mostres resultants que es trobaven en alcohol. En primer terme vaig preparar tots els espècimens, tasca que consisteix en: assecar amb paper absorbent, punxar amb agulles entomològiques, i separar degudament potes, ales i antenes respecte el cos, etiquetar-los amb el codi del punt de mostreig i la data. A posteriori vaig identificar-los fins a morfoespècie. Entre el 2019 i el 2022, el Museu les va enviar a un especialista que les va identificar fins a espècie. Però per a que aquesta col·lecció pogués ser registrada al Museu, calia fer l’últim pas: etiquetar tots els exemplars amb els estàndards dels museus, i ordenar-los taxonòmicament. Va ser molt bonic per a mi poder realitzar aquesta darrera etapa de la col·lecció, ara al 2022, perquè d’alguna manera he tancat el cicle des de les mostres en alcohol fins a la col·lecció definitiva.

Del Jardí Botànic a l’MCNB, tots els passos d’una col·lecció barcelonina d’abelles Helena Barril Graells