Gales i organismes cecidògens de Ponent de la col·lecció Antoni Ribes

Autors: 
Aitor Martínez Romero i Juli Pujade
Col·lecció / Càrrec: 
Col·laboradors del Dept. d'Artròpodes

A raó de l’estudi de la col·lecció de gales d’Antoni Ribes i Escolà s’han catalogat 134 espècies dels ordres Diptera, Hemiptera, Hymenoptera, Lepidoptera i Trombidiformes (SubClasse Acari). S’han identificat 10 espècies no citades anteriorment per a la península Ibèrica: 4 dípters, 2 himenòpters i 4 àcars; també es citen per primer cop a Catalunya 16 espècies, 13 dípters, 2 hemípters i un himenòpter. Els organismes cecidògens han produït les gales sobre 56 espècies d’hostes vegetals de 23 famílies diferents, sent les Fagaceae, les Asteraceae i les Salicaceae les que tenen una major representació entre les mostres. Amb les fotografies realitzades i el catàleg de taules elaborades es presenta una disposició organitzada del contingut de la col·lecció.