Les papallones del Montseny: Faunística, fenologia, voltinisme, hibernació i biodiversitat (Hexapoda: Lepidoptera, Papilionoidea)

Autors: 
Albert Masó i Javier Romero
Col·lecció / Càrrec: 
Col·laboradors del Dept. d'Artròpodes

Després de 124 prospeccions (1975-1992) observant o capturant 3.596 exemplars, vam confeccionar un catàleg robust amb la dinàmica poblacional de les 91 espècies que viuen a un sector de l’oest del massís del Montseny, a la zona de parc natural del terme municipal d’Aiguafreda. Amb aquestes dades, i sota la direcció del Dr. Ramon Margalef, s’estableix la composició de la comunitat, la seva diversitat (H = 5,62; d = 11) i uniformitat (J = 0,86), que són prou altes. Així mateix, es detecta una sorprenent correlació entre hibernació i voltinisme i també amb llur parentiu evolutiu, ja que les coincidències estan molt lluny del que seria esperable pel simple atzar. Probablement aquesta relació sigui deguda a que tant el nombre de generacions com la fase d’hibernació són caràcters que es conserven força al llarg de l'evolució de les papallones.