Guaitacargols: apropant els cargols terrestres als centres de secundària

Autors: 
Greta Boix, Albert Batlles i Albert Orozco
Col·lecció / Càrrec: 
Dept. d'Educació i Dept. de Col·leccions

Guaitacargols és un projecte educatiu escolar adreçat a grups d'educació secundària i emmarcat en la malacologia. Impulsat pel Departament d’invertebrats no artròpodes i el Departament d’Educació i Activitats del Museu de Ciències Naturals de Barcelona i amb la inestimable col·laboració de l’Associació Catalana de Malacologia, se centra en l’estudi dels cargols terrestres a espais propers als centres educa- tius participants.

El projecte promou l'aprenentatge significatiu de l’alumnat, duent a terme un estudi de camp que posa en pràctica la metodologia científica. D'altra banda, també es tracta d'un projecte de ciència ciutadana, ja que les dades obtingudes pels grups escolars són compartides amb la comunitat científica i per tant resulten valuoses, donant informació sobre l’estat dels cargols terrestres a Catalunya i sobre la seva població en la zona treballada.