Micromuntatges

Autors: 
Manuel Masoliver
Col·lecció / Càrrec: 
Col·lecció de Mineralogia