Variabilitat altitudinal: resposta dels mol·luscs de la Vall d’Alinyà

Autors: 
Francesc Uribe, Elisabeth Hernández, Jordi Nebot, Albert Orozco, Vicenç Bros i Jordi Cadevall
Col·lecció / Càrrec: 
Col·lecció d’Invertebrats no Artròpodes