Els museus com a recurs per a estudis faunístics

Autors: 
Jordi Nebot
Col·lecció / Càrrec: 
Col·lecció d’Invertebrats no Artròpodes