VIII Trobada de Col·laboradors Francesc Español - Segon comunicat

Data de l'activitat: 
dilluns, 4 abril 2016 - 10:45am

Data: dissabte 19 de novembre
Lloc: Castell dels Tres Dragons, Parc de la Ciutadella

 

Benvolguts socis, col·laboradors i amics,

Un any més ens disposem a celebrar la Trobada de Col·laboradors Francesc Español, que el 2016 arriba a la seva vuitena edició.

Us animem a participar a la Trobada de Col·laboradors del Museu de Ciències Naturals de Barcelona. És l’ocasió de parlar sobre els aspectes de la vostra col·laboració que considereu rellevants i que desitgeu compartir amb la “família del Museu”.

La Trobada serà a la tardor, el dissabte dia 19 de novembre, d’acord amb un programa que contindrà presentacions de col·laboradors i altres activitats. Comptem amb una ponència destacada a càrrec d’un estret col·laborador del Museu: Lluís Comas, qui com a expert del Centre de Recerca i Aplicacions Forestals presentarà una semblança del paper dels boscos entesos com a patrimoni compartit i espai de recerca. Més endavant es concretaran els detalls.

La resta de presentacions disposaran d’un temps màxim de 15 minuts d’exposició. Pel bon funcionament de la Trobada seria convenient conèixer quan abans millor les vostres intencions de participar-hi amb presentacions orals o també en forma de pòster. Si algú ja té un esborrany o fins i tot la contribució ben definida us preguem que ho feu saber al Secretari de l’Associació, Francesc Uribe furibe@bcn.cat indicant:

  • Títol, provisional si cal
  • Noms de les persones que hi són representades
  • Oral o pòster
  • Resum de no més de 10 línies

En paral·lel es preveu organitzar un dinar després de les sessions del matí. Si us plau, indiqueu la vostra disposició a assistir-hi per apuntalar una reserva a temps.

Des de la Junta directiva us encoratgem a preparar una comunicació i a compartir una jornada de germanor naturalística i d’intercanvi de coneixements i experiències.

Ben cordialment,

 

Cristòfol Jordà Sanuy
President AAMCNB