Conferència convidada: Els voluntaris en un museu de ciències naturals

Autors: 
Antoni Arrizabalaga
Col·lecció / Càrrec: 
Director del Museu de Ciències Naturals de Granollers