De la Il·lustració al segle XXI: la importància de les col·leccions històriques del Museu de Ciències Naturals de Barcelona per a l’estudi de la biodiversitat

Autors: 
Cristian R. Altaba
Col·lecció / Càrrec: 
Col·lecció d’Invertebrats no Artròpodes
Imatge de Jordi Vidal