Estat de l’estudi de l’ADN del grup dels coleòpters del gènere Troglocharinus, en especial del grup ferreri

Autors: 
Valeria Rizzo, Jordi Comas, Floren Fadrique, Xavier Fresneda i Ignaci Ribera
Col·lecció / Càrrec: 
Col·lecció d’Artròpodes

En aquesta sessió es fa referència a la col·laboració duta a terme per membres de l’Associació Catalana de Biospeleologia en l’estudi que està desenvolupant Na Valeria Rizzo sobre l’ADN d’un gènere endèmic de coleòpters cavernícoles d’àmplia distribució a Catalunya.

Inicialment es presenten les persones de l’equip implicat tant en la recol·lecció d’exemplars de coleòpters cavernícoles gènere del Troglocharinus pertanyent a la família Leiodidae, com del posterior estudi del seu ADN; també son presentades les diferents dificultats existents per aconseguir el exemplars necessaris per l’extracció d’aquest ADN; una d’aquestes dificultats, es l’aproximació a coves/avencs  en uns paratges kàrstics, terrenys molt abruptes farcits de brolles i garrics; un altre és l’esforç d’haver-se d’introduir en aquestes cavitats a la recerca dels exemplars.  

Aquest estudi pretén confirmar la validesa del gènere Troglocharinus que al presentar una distribució discontínua era dubtosa; també, en especial es pretén  esbrinar el procés de diferenciació subespecífica d’una de les seves espècies, en concret, el Troglocharinus ferreri, espècie aquesta que en l’actualitat se l’hi reconeixen tres subespècies, pallaresi, abadi i ferreri, cosa fa que s’hagi de estudiar el seu ADN per conèixer la seva dispersió genètica que ens indicarà el temps de l’aïllament, com també el nivell de l’intercanvi genètic existent entre les diferents poblacions.

Fins l’actualitat desprès de la vista de mes d’una quaranta cavitats, s’han pogut efectuar dos treballs en format pòster i una presentació en forma de “Power Point” en les que s’ha donat a conèixer l’estat inicial d’aquest estudi, en el qual encara manquen més mostres que ens permetin fixar definitivament els resultats obtinguts fins el moment. 

S’ha d’agrair la desinteressada ajuda aportada per diferents companys de diferents grups espeleològics que ens han ajudat i acompanyat desinteressadament al llarg de les diferents sortides, tant per cercar com l’accedir a les nombroses cavitats visitades.

Paraules clau: Informe, Recerca, ADN, Troglocharinus, Coleoptera, Leptodirini

 

Imatge de Jordi Vidal