Novetats en l’estudi dels lepidòpters heteròcers del Delta del Llobregat

Autors: 
Josép Joaquím Pérez-De-Gregorio, Diego Fernández i Martí Rondós
Col·lecció / Càrrec: 
Col·lecció d’Artròpodes

L’any 1994 van iniciar l`estudi sistemàtic de la fauna lepidopterològica de les Reserves Naturals del delta del Llobregat (Ricarda-ca l`Arana i Remolar-Filipines) (RRNN), declarades Espai Natural per la Generalitat de Catalunya el juny de 1987.

Fruit d`aquestes recerques, l’objecte de les quals fou primordialment el coneixement de les espècies palustres i halòfiles que vivien a les RRNN, fou el primer estudi de conjunt de la fauna de Macroheterocera de l’indret (Orozco, Pérez De-Gregorio, Vallhonrat, 1997), on es recollien las dades aplegades fins aleshores (anys 1874-1994) i els resultats de l’estudi, amb un cens total de 109 espècies, de les quals vint-i-dos (22) son elements palustres i cinc (5) elements halòfils. Les famílies de macroheteròcers mes ben representades son els Noctuidae (67 tàxons) i els Geometridae (19 espècies), seguides dels Arctiidae (9 espècies).

Paral·lelament es va iniciar la recol·lecció i estudi de material pertanyent a diverses famílies de microlepidòpters (Ethmiidae, Crambidae), que va donar lloc a un treball posterior de síntesi (Pérez De-Gregorio, 2001) on un total de trenta (30) espècies apareixen censades.

Els anys 1998 a 2004 van continuar les recerques, amb especial èmfasi, com s`ha dit, en els elements halòfilo-palustres. Les poques novetats obtingudes: nou (9) tàxons, quatre (4) pertanyents a la familia Noctuidae (d`ells, un halòfil i l`altre palustre) i quatre (4) nous Crambidae (tres d’ells elements palustres), semblen deixar palès el caràcter força exhaustiu de les recerques dutes a terme fins aleshores. 

Els anys 2010 i 2011 l`estudi de la fauna lepidopterològica de les RRNN del delta del Llobregat ha estat particularment intensiu, centrant-se en varis aspectes:

  • Estat de conservació i desenvolupament de les poblacions de lepidòpters heteròcers ja conegudes, dins del conjunt dels estudis faunístics globals de les RRNN.
  • Troballa de nous tàxons, especialment els de bionomia palustre i halófila.
  • Detectar la presència i/o colonització de les RRNN per part d`espècies migradores, procedents d’altres zones de maresma de Catalunya, tant del nord (aiguamolls del Rosselló francès i de l`Empordà) com del sud (delta de l`Ebre i zones humides litorals perifèriques).
  • Recol·lecció i estudi (parcial i en curs) de material pertanyent a famílies encara poc estudiades (microlepidòpters en general).
  • Recol·lecció i estudi  de material d`altres ordres d’insectes, notablement Coleoptera i Heteroptera, a càrrec d`especialistes del nostre Museu o vinculats a ell.

Pel que fa als lepidòpters macroheteròcers, els resultats han estat la troballa d’onze (11) espècies noves per a les RRNN, de les quals cal destacar cinc (5) espècies de la familia Noctuidae:

Agrotis vestigialis (Hfn., 1766). Tàxon eurosiberià halòfil, conegut a Catalunya dels aiguamolls de l`Empordà i del delta del Llobregat. Habita també els aiguamolls del Rosselló francès. La seva àrea de distribució a la península Ibèrica resta pendent d’ulterior estudi, si bé sembla habitar les zones costaneres de vegetació dunar, on creixen les gramínies que serveixen d’aliment a l’eruga. L’adult vola des de finals de setembre fins a mitjans d’octubre.

Mamestra blenna (Hübner, 1824). Element mediterrani asiàtic, que habita indrets litorals de caire halòfil. Esmentat dels aiguamolls del Rosselló francès, a la península Ibèrica nomès ha estat trobat als aiguamolls de l`Empordà (on es ben asentada) i al delta del Llobregat. Vola  en dues generacions, els mesos de maig-juny i agost-setembre (Pérez De-Gregorio, 1990) i les seves erugues s’alimenten de Salsola, Chenopodium i altres plantes d’indrets salins. A les RRNN del delta del Llobregat ha estat observat una sola vegada i un sol any, al mes de juny (4 ex), el que fa suposar probablement una migració.

Rhyzedra lutosa (Hübner, 1803). Es un típic tàxon palustre, que viu als indrets humits (aiguamolls, estanys, basses, rius i rierols) on creixen els canyissos (Phragmites sp.), plantes hostes de l’eruga.  Element tardorenc,  vola els mesos de setembre i octubre. A les RRNN del delta del Llobregat ha estat observada durant el mes d’octubre.

Eublemma conchylioides (Guenée, 1852). Espècie tropical, descrita de l’illa africana de La Reunió (arxipèlag de Les Maurici).  Les seves erugues s’alimenten d’asteràcees. Migradora a Europa, on ha estat detectada fins ara en indrets xeròfils litorals i interiors del sud-est de la península Ibèrica i del sud-est de França. Trobada a Catalunya als aiguamolls del delta del Llobregat i delta del Ebre, els mesos d’agost a novembre.

Araeopteron ecphaea (Hampson, 1914). Noctuid afrotropical ripícola, descrit de Nigèria, que per la seva petita mida fins no fa gaire passava desapercebut i confós amb un microlepidòpter. Descobert a Europa l`any 2001, des de l`any 2002 ha estat detectat en nombrosos indrets palustres i humits de Catalunya i la península Ibèrica (Pérez De-Gregorio et al., 2005). Vol en dues generacions: maig-juny i agost-octubre.

Entre les troballes de material d’espècies ja conegudes d’anys anteriors, cal destacar la d’un exemplar de l’Arctiidae Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus) forma flavida Oberthür, 1901, forma albina descrita dels Pirineus Centrals francesos i no esmentada fins ara de la fauna ibèrica. 

Bibliografia

Orozco, A., Pérez De-Gregorio, J.J., Vallhonrat, F. 1997 (1995-1996). Els Macroheterocera (Lepidoptera) de les reserves naturals del delta del Llobregat. SPARTINA, Butlletí naturalista del delta del Llobregat, 2: 69-80

Pérez De-Gregorio, J.J. 1990. Els Macroheteròcers dels aiguamolls de l`Empordà (Lepidoptera: Macroheterocera). Treb. Soc. Cat. Lep.,10: 7-25

Pérez De-Gregorio, J.J. 2001. Microlepidòpters (Ethmiidae, Crambidae) dels aiguamolls litorals de Catalunya (Lepidoptera) (I). SPARTINA,  Butlletí naturalista del delta del Llobregat, 4: 129-14

Pérez De-Gregorio, J.J., Rondós, M., Vallhonrat, F., Jiménez, P.J. 2005. Lepidòpters heteròcers de la Reserva Natural de Sebes i el seu entorn, Flix (Ribera d`Ebre). ALJUB, Butlletí del Grup de Natura Freixe, 13: 24-32

Paraules clau: Lepidòpters heteròcers, delta del Llobregat, Catalunya, novetats, faunística.

Imatge de Jordi Vidal