Quatre dades sobre el dossier del concurs d’oposició per a la plaça de regent d'entomologia del Museu del 1932

Autors: 
Oleguer Escolà
Col·lecció / Càrrec: 
Col·lecció d’Artròpodes

Mercès a l'ajut de l'amic Francesc Uribe s'ha pogut recuperar de l'arxiu històric del Museu diferents papers, fotografies i material divers del concurs d’oposició, en el que es poden destacar:

  • El segell de la República Española, Timbre del Estado, 1932.
  • Bases de la convocació per la Junta de Ciències Naturals el 8 d'abril de 1932.
  • "L'aspirant que resulti elegit gaudirà d'un sou anual de 3.400 pts (IPC des de 1932 a 2011: representen 1.100.000 ptes. actuals, és a dir 7.000€).
  • Fulls de mèrits, treballs efectuats per Español.
  • Dipòsit de la seva col·∙lecció de coleòpters en cas que en resultés elegit.
  • Rebut dels diferents papers entregats per la Junta a Español.

Es presenten al concurs:

Domènec Ventalló, Francisco Pardillo, Pius Font i Quer, Ignacio de Sagarra y de Castellarnau i Juan Bautista de Aguilar Amat y Banús (Ingeniero Industrial de 34 años de edad: BCN 31-­‐12-­‐1916).

Una foto on apareixen Francesc Español i Francesc Pardillo.

Una foto amb Sofia Gallego (primer telefonista i després administradora del MZB durant moltíssim temps, tant que va ser l’única persona vinculada al Museu que podia donar fe de quantita de fets succeïts en ell), Carme Giménez (Malacologia), Conxita Jorba (que va tenir cura de la preparació dels insectes fins que es va jubilar, i l'Ajuntament va trigar força a posar una altra persona per preparar: Rosario  López Ortega), Anna Foix Quer i Pepita Mata (que ja no vam conèixer en entrar al Museu el 1967). 

Paraules clau: Dossier, Concurs-oposició, Regent entomologia, Junta Ciències Naturals

 

Imatge de Jordi Vidal