Campanya Cabrerès 2009: Excursió entomològica al Cabrerés 86 anys després

Autors: 
Jordi Nebot i Jordi Atola
Col·lecció / Càrrec: 
Col·lecció d’Invertebrats no Artròpodes i Delegació de la Garrotxa de la ICHN