Projectes de biodiversitat i bioindicadors de l’estat de conservació dels boscos de Parcs naturals i espais protegits: Coleoptera

Autors: 
Amador Viñolas, Josep Muñoz i Joan Bentanach
Col·lecció / Càrrec: 
Col·lecció d’Artròpodes