Canvi d’escala i canvi de perspectiva: els cargols de muntanya com excusa

Autors: 
Francesc Uribe
Col·lecció / Càrrec: 
Col·lecció d’Invertebrats no Artròpodes
Equip de malacòlegs del MCNB