Junta Directiva

 

L’Assemblea General Ordinària va ratificar el càrrecs de la Junta Directiva pel període 2014-2017:

President:           Cristòfol Jordà Sanuy
Vicepresident:    Jaume Gallemí Paulet
Secretari:            Francesc Uribe Porta
Tresorera:           Marta Gómez Puigvert
Vocal:                  Jordi Serrallonga Atset
Vocal:                  Jordi Vidal Fugardo
Vocal:                  Josep Joaquim Pérez de Gregorio
Vocal:                  Carles Crespo Mera
Vocal:                  Joan Carles Senar Jordà
Vocal:                  Jaume Ayguadé Ayguadé